Na Škarabi zoboravljeno postaviti psihološke barijere

Riješeno Na Škarabi zoboravljeno postaviti psihološke barijere

Otok San Giovanni. Potrebno je organizirati akciju čišćenja

Riješeno Otok San Giovanni. Potrebno je organizirati akciju čišćenja

Kome se obratiti ako građanin smatra da je oštečen od strane Lučke uprave ?

Riješeno Kome se obratiti ako građanin smatra da je oštečen od strane Lučke uprave ?

Live stream

Riješeno Live stream

Plivačke barijere

Riješeno Plivačke barijere

Povecati kontrolu brzine u pomorskom prometu u zaljevu Lone bay

Riješeno Povecati kontrolu brzine u pomorskom prometu u zaljevu Lone bay

Lukobran/setnica nove luke S.Pelagio potpuno u mraku

Riješeno Lukobran/setnica nove luke S.Pelagio potpuno u mraku

Stare mreže

Riješeno Stare mreže

Škaraba zaštitna granica za kupače

Riješeno Škaraba zaštitna granica za kupače

Preblizu obale između kupača

Riješeno Preblizu obale između kupača

Otok Katarina ograda

Riješeno Otok Katarina ograda

Firma Water Sport Amarin svakodnevno glisira u zabranjenom području za glisiranje između otoka Figarole i obale.

Riješeno Firma Water Sport Amarin svakodnevno glisira u zabranjenom području za glisiranje između otoka Figarole i obale.

Njemac se vezao nezakonito u bolnici

Riješeno Njemac se vezao nezakonito u bolnici

Njemac se vezao na Katarini

Riješeno Njemac se vezao na Katarini

Pomaknuti zaštite za kupaće

Riješeno Pomaknuti zaštite za kupaće

Brodica/gliser za iznajmljivanje usidrena (popodnevni, večernji sati kada nije u renti) na samome plovnom putu

Riješeno Brodica/gliser za iznajmljivanje usidrena (popodnevni, večernji sati kada nije u renti) na samome plovnom putu

Prekomjerna vezivanja i sidrenja brodica

Riješeno Prekomjerna vezivanja i sidrenja brodica

Stablo u moru između otoka Katarine i Monte

Riješeno Stablo u moru između otoka Katarine i Monte

Webcamera u Valdibori ne radi

Riješeno Webcamera u Valdibori ne radi

Blizu plaže

Riješeno Blizu plaže

Stabla u moru

Riješeno Stabla u moru

Suncobran vec nekoliko dana grebe po parkiranim vozilima

Riješeno Suncobran vec nekoliko dana grebe po parkiranim vozilima

Škaraba pre blizu

Riješeno Škaraba pre blizu

Val Saline, plaža Knez. Otkačena linija za kupače

Riješeno Val Saline, plaža Knez. Otkačena linija za kupače