Val de lesso, drva na dječjem igralištu

Riješeno Val de lesso, drva na dječjem igralištu

Konoba Kantinon i kanta

Riješeno Konoba Kantinon i kanta

Zgažena mačka

Riješeno Zgažena mačka

Tijekom izvođenja radova na parkingu Cademia odlomljen nam je dio zida u našem vrtu

Riješeno Tijekom izvođenja radova na parkingu Cademia odlomljen nam je dio zida u našem vrtu

Razbijena kanta

Riješeno Razbijena kanta

Razvrstavanje otpada

Riješeno Razvrstavanje otpada

Hoće li se ponovno posaditi pini

Riješeno Hoće li se ponovno posaditi pini

Nepropisno odbaceni otpad

Riješeno Nepropisno odbaceni otpad

Odvoz smeca

Riješeno Odvoz smeca

Odrezano a ne pokupljeno suho lišće i granje

Riješeno Odrezano a ne pokupljeno suho lišće i granje

Nelegalni otpad

Riješeno Nelegalni otpad

Javni WC kod crkve Sv. Eufemije

Riješeno Javni WC kod crkve Sv. Eufemije

Saniranje oko teniskih stolova

Riješeno Saniranje oko teniskih stolova

Ovo i dalje nije posipano. Zemljiste u vlasnistvu grada

Riješeno Ovo i dalje nije posipano. Zemljiste u vlasnistvu grada

Stolni tenis

Riješeno Stolni tenis

Ilegalno bacanje otpada

Riješeno Ilegalno bacanje otpada

Kantu kod dvorane Mlinovi treba isprazniti

Riješeno Kantu kod dvorane Mlinovi treba isprazniti

Stablo na rivi

Riješeno Stablo na rivi

Opasno drvo

Riješeno Opasno drvo

Danas nije pokupljena plastika ulica Fontera

Riješeno Danas nije pokupljena plastika ulica Fontera

Polomljene grane iznad nogostupa prijete prolaznicima

Riješeno Polomljene grane iznad nogostupa prijete prolaznicima

Ova vreca sa smecem naslonjena je na stablo Vec 2 tjedna

Riješeno Ova vreca sa smecem naslonjena je na stablo Vec 2 tjedna

Svaka cast na vau parkicu, ali treba malo

Riješeno Svaka cast na vau parkicu, ali treba malo

Srušen znak na Skarabi

Riješeno Srušen znak na Skarabi

Potrebno bi ponekad bilo i ispraznit kante na djecjem igralistu valbruna

Riješeno Potrebno bi ponekad bilo i ispraznit kante na djecjem igralistu valbruna