Na travnjacima oko hotela Lone, Eden i Park parkirani auti

Riješeno Na travnjacima oko hotela Lone, Eden i Park parkirani auti

Oštećeno nakon asfaltiranja ulice Mate balote

Riješeno Oštećeno nakon asfaltiranja ulice Mate balote

Maknitu biciklu, stoji zavezana na znak već mjesec dana

Riješeno Maknitu biciklu, stoji zavezana na znak već mjesec dana

stup koji se nagnuo u Ulici Ante Tentora

Riješeno stup koji se nagnuo u Ulici Ante Tentora

Gdje je dozvola za nadogradnju?

Riješeno Gdje je dozvola za nadogradnju?

dali je dozvoljeno izbetonirati pristup u dvorište

Riješeno dali je dozvoljeno izbetonirati pristup u dvorište

Redovito paljenje smeća bez nadzora na Gripolama

Riješeno Redovito paljenje smeća bez nadzora na Gripolama

preko puta restauranta Maslina

Riješeno preko puta restauranta Maslina

Građevinki otpad

Riješeno Građevinki otpad

kabel od struje visi na 3 metara od zemlje

Riješeno kabel od struje visi na 3 metara od zemlje

Na cesti su sve veće rupe i udubine

Riješeno Na cesti su sve veće rupe i udubine

Otvoreni električni ormarić na dječjem igralištu u naselju Cocaletto

Riješeno Otvoreni električni ormarić na dječjem igralištu u naselju Cocaletto

Napušteno vozilo na javnom parkingu

Riješeno Napušteno vozilo na javnom parkingu

Ponovno se baca smeće i grane uz cestu u ulici Mate Balota

Riješeno Ponovno se baca smeće i grane uz cestu u ulici Mate Balota

 Mislim da je za t-com

Riješeno Mislim da je za t-com

Rupa na cesti. Borik Pier Paolo Vergerio 19.

Riješeno Rupa na cesti. Borik Pier Paolo Vergerio 19.

očistiti ovo grmlje da bi u prometu mogli biti sigurniji

Riješeno očistiti ovo grmlje da bi u prometu mogli biti sigurniji

Ovakve devastacije i pripreme za buduću bespravnu gradnju bi trebalo u startu stopirati jer poslije je pre kasno

Riješeno Ovakve devastacije i pripreme za buduću bespravnu gradnju bi trebalo u startu stopirati jer poslije je pre kasno

Napusteno vozilo ?

Riješeno Napusteno vozilo ?

Plodine parking

Riješeno Plodine parking

Ilegalna gradnja 2 objekta i stalno se zidaju novi

Riješeno Ilegalna gradnja 2 objekta i stalno se zidaju novi

Nevezani konj(i) na Monkodonji

Riješeno Nevezani konj(i) na Monkodonji

eć neko vrijeme kod groblja na putu koji vodi do izviđačkog tabora odlaže se otpad

Riješeno eć neko vrijeme kod groblja na putu koji vodi do izviđačkog tabora odlaže se otpad

Već smo prijavili jedan put, da susjed zida neku nadstrešnicu

Riješeno Već smo prijavili jedan put, da susjed zida neku nadstrešnicu

Divlje odlagaliste na lokaciji Galafija, cesta prema Deponiju

Riješeno Divlje odlagaliste na lokaciji Galafija, cesta prema Deponiju