Postavljanje ovakve rasvjete na fasadi

Riješeno Postavljanje ovakve rasvjete na fasadi

Nezakonito otvorena rupa u fasadi u starogradskoj jezgri

Riješeno Nezakonito otvorena rupa u fasadi u starogradskoj jezgri

Imamo pravo prolaziti rivom bez tih prepreka??

Riješeno Imamo pravo prolaziti rivom bez tih prepreka??

Poštovani, na ovome objektu postoji velika opasnost pada kamena sa krova ili fasade

Riješeno Poštovani, na ovome objektu postoji velika opasnost pada kamena sa krova ili fasade

Mogućnosti postavljanja gradske rasvjete

Riješeno Mogućnosti postavljanja gradske rasvjete

Driovier 11 radovi

Riješeno Driovier 11 radovi

Reklama

Riješeno Reklama

Postoji mogucnost urusavanja

Riješeno Postoji mogucnost urusavanja

U ulici prolaz Passo Nattori sa krova visi crijep

Riješeno U ulici prolaz Passo Nattori sa krova visi crijep

Driovier do ulaza broj 11 svaki dan radovi u prostoriji

Riješeno Driovier do ulaza broj 11 svaki dan radovi u prostoriji

Potrebno očistiti i maknuti postolja

Riješeno Potrebno očistiti i maknuti postolja

Još samo ta postolja da se makne

Riješeno Još samo ta postolja da se makne

Postavljeno na javnoj površini

Riješeno Postavljeno na javnoj površini

Opasan zid

Riješeno Opasan zid

Opasnost pada fasade

Riješeno Opasnost pada fasade

Spoj cijevi od kanalizacije iz stana (bijeli prozor) se rastavio

Riješeno Spoj cijevi od kanalizacije iz stana (bijeli prozor) se rastavio

Da li Aurodomus ima posebnu dozvolu za postavljanje reklama na javnim površinama

Riješeno Da li Aurodomus ima posebnu dozvolu za postavljanje reklama na javnim površinama

Nemogućnost prolaza po rivi (bicikle, suncobrani koji vire van gabarita terasa )

Riješeno Nemogućnost prolaza po rivi (bicikle, suncobrani koji vire van gabarita terasa )

Ostavljaju UVIJEK ostatke papira na kamenom pločniku

Riješeno Ostavljaju UVIJEK ostatke papira na kamenom pločniku

Bučni radovi su limitirani vremenom od 9 do 17 na papiru

Riješeno Bučni radovi su limitirani vremenom od 9 do 17 na papiru

Bučni radovi od prije 8:00 na izgradnji Kauflanda

Riješeno Bučni radovi od prije 8:00 na izgradnji Kauflanda

Već 15 dana napuštene i ne registriran auto u Rovinjskom selu Vičani kod konoba Dado

Riješeno Već 15 dana napuštene i ne registriran auto u Rovinjskom selu Vičani kod konoba Dado

Izlaz iz ulice Tomaso Quarantotto na Stjepana Radica. Nesigurno zbog obrasle zivice

Riješeno Izlaz iz ulice Tomaso Quarantotto na Stjepana Radica. Nesigurno zbog obrasle zivice

U ulici Deamicis antena se odvojila od stupa i ljulja se

Riješeno U ulici Deamicis antena se odvojila od stupa i ljulja se