Velike reklame na zgradi

Riješeno Velike reklame na zgradi

Krupni otpad

Riješeno Krupni otpad

Javna rasvjeta

Riješeno Javna rasvjeta

Da li je ovo odobrena skela ?

Riješeno Da li je ovo odobrena skela ?

Uginula kornjača

Riješeno Uginula kornjača

U fazi provjere

Riješeno U fazi provjere

Skela smeta

Riješeno Skela smeta

Napušteno vozilo

Riješeno Napušteno vozilo

Javna rasvjeta

Riješeno Javna rasvjeta

Kontrola psa

Riješeno Kontrola psa

Bandera koja se nagnula i od koje su kablovi pali u dvorište

Riješeno Bandera koja se nagnula i od koje su kablovi pali u dvorište

Ne radi javna rasvjeta

Riješeno Ne radi javna rasvjeta

Gradevinski materijal na cesti

Riješeno Gradevinski materijal na cesti

U fazi provjere

Riješeno U fazi provjere

Javna rasvjeta

Riješeno Javna rasvjeta

Javna rasvjeta

Riješeno Javna rasvjeta

Ovako izgleda bivše skladište na Lamanovi. Ruglo usred grada

Riješeno Ovako izgleda bivše skladište na Lamanovi. Ruglo usred grada

Oglasi na rasvjetnim stupovima

Riješeno Oglasi na rasvjetnim stupovima

ombi sa probusenom gumom stoji napusten

Riješeno ombi sa probusenom gumom stoji napusten

Ne radi javna rasvjeta

Riješeno Ne radi javna rasvjeta

Građevinski otpad

Riješeno Građevinski otpad

 Građevinski otpad

Riješeno Građevinski otpad

Javna rasvjeta

Riješeno Javna rasvjeta

Visi kabl od struje na sred ceste

Riješeno Visi kabl od struje na sred ceste

Odlagalište otpada na gradskom zemljištu

Riješeno Odlagalište otpada na gradskom zemljištu