Moli se intervencija prometnog redara u ulici Pećine 15

Riješeno Moli se intervencija prometnog redara u ulici Pećine 15

Onemogućen prolaz u ulici Pećine Moli se za intervenciju prometnog redara

Riješeno Onemogućen prolaz u ulici Pećine Moli se za intervenciju prometnog redara

Taxi problem

Riješeno Taxi problem

Cijeli dan puštaju ovako auto na sred puta

Riješeno Cijeli dan puštaju ovako auto na sred puta

Nepropisno parkirani automobili u Ulici Stjepana Žiže (RS) koji onemogućuju siguran prolazak pješaka

Riješeno Nepropisno parkirani automobili u Ulici Stjepana Žiže (RS) koji onemogućuju siguran prolazak pješaka

Taxisti su uzeli za pravo da si sami biraju stajališta

Riješeno Taxisti su uzeli za pravo da si sami biraju stajališta

Kada će se rješavari ovo raskršće koje već godinama uzurpiraju vozila

Riješeno Kada će se rješavari ovo raskršće koje već godinama uzurpiraju vozila

Molim vas ako se nekako može srediti slucaj s ovim motorom koji ispušta ulje po cesti već dvije godine

Riješeno Molim vas ako se nekako može srediti slucaj s ovim motorom koji ispušta ulje po cesti već dvije godine

Neprimjereno parkiranje

Riješeno Neprimjereno parkiranje