Konstantno parkiranje, uznemiravanje susjeda

Riješeno Konstantno parkiranje, uznemiravanje susjeda

Motori

Riješeno Motori

Bacaju fekalije

Riješeno Bacaju fekalije

Mate balote 5 Prometni znak okrenut nakon asfaltiranja

Riješeno Mate balote 5 Prometni znak okrenut nakon asfaltiranja

Niste makli motor, samo promijenili ceradu.

Riješeno Niste makli motor, samo promijenili ceradu.

Motori A. Ferri

Riješeno Motori A. Ferri

Motor De Amicis cijeli dan i noć

Riješeno Motor De Amicis cijeli dan i noć

Motori A. Ferri

Riješeno Motori A. Ferri

A. Ferri auti parkirani već dva dana

Riješeno A. Ferri auti parkirani već dva dana

Treba uvesti reda u parkiranju

Riješeno Treba uvesti reda u parkiranju

Molim da se kazni i zabrani ovdje parkirati

Riješeno Molim da se kazni i zabrani ovdje parkirati

Taksisti nemaju gdje parkirati.

Riješeno Taksisti nemaju gdje parkirati.

Besplatan parking

Riješeno Besplatan parking

Potrebno kazniti

Riješeno Potrebno kazniti

Za prometne redare

Riješeno Za prometne redare

Treba uvesti reda kod parkiranja na Centeneru ispred Konzumovog dućana

Riješeno Treba uvesti reda kod parkiranja na Centeneru ispred Konzumovog dućana

Molim da se uklone vozila sa taxi stanice koja nisu taxi

Riješeno Molim da se uklone vozila sa taxi stanice koja nisu taxi

Krivo parkiranje,zatvorio vestu

Riješeno Krivo parkiranje,zatvorio vestu

Propisno parkiranje

Riješeno Propisno parkiranje

Kamion

Riješeno Kamion

Parkiran sa 2 auta na cesti Balska 4 sa kamionom ispred Balska 8

Riješeno Parkiran sa 2 auta na cesti Balska 4 sa kamionom ispred Balska 8

Novi pješački prijelaz kod kuglane (parkinga)

Riješeno Novi pješački prijelaz kod kuglane (parkinga)

Poštovani, prošlo je tjedan dana, niste pojačali nadzor, prometni redar nije bio ni blizu te lokacije

Riješeno Poštovani, prošlo je tjedan dana, niste pojačali nadzor, prometni redar nije bio ni blizu te lokacije

Besplatno parkiralište kod Hotela park

Riješeno Besplatno parkiralište kod Hotela park

Opet isti pacijent

Riješeno Opet isti pacijent