Parking hladnjača kod fitnesa

Riješeno Parking hladnjača kod fitnesa

Možda bi mogli i u teretanu ići s autima

Riješeno Možda bi mogli i u teretanu ići s autima

Braće Pesel 9 Ponovno parkiranje nasred ulice

Riješeno Braće Pesel 9 Ponovno parkiranje nasred ulice

Od 2016. do danas nije riješeno parkiranje po nogostupima

Riješeno Od 2016. do danas nije riješeno parkiranje po nogostupima

Ulje motora u A.Ferri

Riješeno Ulje motora u A.Ferri

Stalno ovako parkirana na trotoaru

Riješeno Stalno ovako parkirana na trotoaru

Svaki dan nepropisno parkirano vozilo, ispred kapije

Riješeno Svaki dan nepropisno parkirano vozilo, ispred kapije

Onemogućen stanovnicima ulaz u privatnu zgradu

Riješeno Onemogućen stanovnicima ulaz u privatnu zgradu

Mogu li nadležni nešto poduzeti u Zagrebačkoj ul. Auti parkirani sa obe strane

Riješeno Mogu li nadležni nešto poduzeti u Zagrebačkoj ul. Auti parkirani sa obe strane

Svakodnevno dnevno parkirano vozilo na isto mjesto

Riješeno Svakodnevno dnevno parkirano vozilo na isto mjesto

Neprimjereno parkiranje u ulici bruno zorzetti

Riješeno Neprimjereno parkiranje u ulici bruno zorzetti

Skuter parkirani u A.Ferri

Riješeno Skuter parkirani u A.Ferri

Gospođa koja živi na Centeneru svaki dan između 8 i 10 sati parkira u Pustoj ulici

Riješeno Gospođa koja živi na Centeneru svaki dan između 8 i 10 sati parkira u Pustoj ulici

Vec mjesec dana kostantno parkiranje nasred ceste I to do 3 automobila

Riješeno Vec mjesec dana kostantno parkiranje nasred ceste I to do 3 automobila

Braće Pesel problem sa parkiranjem

Riješeno Braće Pesel problem sa parkiranjem

Parkiranje na Montu u hladu par dana

Riješeno Parkiranje na Montu u hladu par dana

Postovani, u ulici Centener kod broja 14 STALNO se nalaze parkirani automobili i kombi uz cestu na nacin da ometaju promet

Riješeno Postovani, u ulici Centener kod broja 14 STALNO se nalaze parkirani automobili i kombi uz cestu na nacin da ometaju promet

Moli se intervencija prometnog redara u ulici Pećine 15

Riješeno Moli se intervencija prometnog redara u ulici Pećine 15

Onemogućen prolaz u ulici Pećine Moli se za intervenciju prometnog redara

Riješeno Onemogućen prolaz u ulici Pećine Moli se za intervenciju prometnog redara

Taxi problem

Riješeno Taxi problem

Cijeli dan puštaju ovako auto na sred puta

Riješeno Cijeli dan puštaju ovako auto na sred puta

Nepropisno parkirani automobili u Ulici Stjepana Žiže (RS) koji onemogućuju siguran prolazak pješaka

Riješeno Nepropisno parkirani automobili u Ulici Stjepana Žiže (RS) koji onemogućuju siguran prolazak pješaka

Taxisti su uzeli za pravo da si sami biraju stajališta

Riješeno Taxisti su uzeli za pravo da si sami biraju stajališta

Kada će se rješavari ovo raskršće koje već godinama uzurpiraju vozila

Riješeno Kada će se rješavari ovo raskršće koje već godinama uzurpiraju vozila

Molim vas ako se nekako može srediti slucaj s ovim motorom koji ispušta ulje po cesti već dvije godine

Riješeno Molim vas ako se nekako može srediti slucaj s ovim motorom koji ispušta ulje po cesti već dvije godine