Pušta još uvijek ulje

Riješeno Pušta još uvijek ulje

Svakodnevno parkiranje vise vozila i blokiranje prolaza

Riješeno Svakodnevno parkiranje vise vozila i blokiranje prolaza

Ulica Augusta Ferri kraj Inkubatora, motor pušta ulje

Riješeno Ulica Augusta Ferri kraj Inkubatora, motor pušta ulje

Parkiranje na cesti i blokiranje izlaza za privatni parking

Riješeno Parkiranje na cesti i blokiranje izlaza za privatni parking

Često parkiranje vozila u kružnom toku na kraju ulice Ivana Matetića Ronjgova

Riješeno Često parkiranje vozila u kružnom toku na kraju ulice Ivana Matetića Ronjgova

Parking kod dječjeg dispanzera, auti koji su parkirani a nemaju veze sa odvozom djeteta u vrtic,posjeta pedijatrici

Riješeno Parking kod dječjeg dispanzera, auti koji su parkirani a nemaju veze sa odvozom djeteta u vrtic,posjeta pedijatrici

Kod perkare Mrvisa uvjek nepropisno parkiran

Riješeno Kod perkare Mrvisa uvjek nepropisno parkiran

Danonoćno nepropisno parkiranje na javnoj površini

Riješeno Danonoćno nepropisno parkiranje na javnoj površini

Neprimjereno parkiranje

Riješeno Neprimjereno parkiranje

Augusto Ferri kod inkubatora,treba počistiti ulje i maknuti motor van pješačke zone

Riješeno Augusto Ferri kod inkubatora,treba počistiti ulje i maknuti motor van pješačke zone

Maknuti da se može očistiti

Riješeno Maknuti da se može očistiti

Nepropisno parkiranje

Riješeno Nepropisno parkiranje

Zbog konstantnog parkiranja na jedinom nogostupu u ulici, otežano kretanje nogostupom

Riješeno Zbog konstantnog parkiranja na jedinom nogostupu u ulici, otežano kretanje nogostupom

Motor su opet postavili na kolnik

Riješeno Motor su opet postavili na kolnik

Stanje u ulici Lamanova je uzasna cijelo ljeto automobil parkiran na pločniku

Riješeno Stanje u ulici Lamanova je uzasna cijelo ljeto automobil parkiran na pločniku

Prometni nered ispred škole

Riješeno Prometni nered ispred škole

Parking hladnjača kod fitnesa

Riješeno Parking hladnjača kod fitnesa

Svakodnevno parkiranje na cesti

Riješeno Svakodnevno parkiranje na cesti

Parkiranje na trotoaru

Riješeno Parkiranje na trotoaru

Skuter na cesti

Riješeno Skuter na cesti

Nepropisno zaustavljanje

Riješeno Nepropisno zaustavljanje

Nepropisno parkiranje

Riješeno Nepropisno parkiranje

Možda bi mogli i u teretanu ići s autima

Riješeno Možda bi mogli i u teretanu ići s autima

Braće Pesel 9 Ponovno parkiranje nasred ulice

Riješeno Braće Pesel 9 Ponovno parkiranje nasred ulice

Od 2016. do danas nije riješeno parkiranje po nogostupima

Riješeno Od 2016. do danas nije riješeno parkiranje po nogostupima