Lupa šaht

Riješeno Lupa šaht

Bučan šaht

Riješeno Bučan šaht

Bučan šaht

Riješeno Bučan šaht

Bučan šaht

Riješeno Bučan šaht

Opasan šaht

Riješeno Opasan šaht

Grafiti na trafostanici u ulici Braće Pesel

Riješeno Grafiti na trafostanici u ulici Braće Pesel

Bučan šaht

Riješeno Bučan šaht

Bučan šaht (balska)

Riješeno Bučan šaht (balska)

Bučan šaht

Riješeno Bučan šaht

Kvar sa strujom

Riješeno Kvar sa strujom

Bez struje

Riješeno Bez struje

Nezatrpani kanali

Riješeno Nezatrpani kanali

Sanacija asfalta nakon radova HEP-a

Riješeno Sanacija asfalta nakon radova HEP-a

Sanacija

Riješeno Sanacija

Kasni završetak radova

Riješeno Kasni završetak radova

Neuredna trafostanica

Riješeno Neuredna trafostanica

Razbijen poklopac šahta

Riješeno Razbijen poklopac šahta