Put pun rupa

Riješeno Put pun rupa

Nedostatak javne rasvjete

Riješeno Nedostatak javne rasvjete

Pohvale za izgled trgovina

Riješeno Pohvale za izgled trgovina

o kada ce biti u mraku javna šetnica pod upravljanjem maistre

Riješeno o kada ce biti u mraku javna šetnica pod upravljanjem maistre

Prijedlog parkinga

Riješeno Prijedlog parkinga

Poboljsati kontrolu prometa na lokvi

Riješeno Poboljsati kontrolu prometa na lokvi

Hoče li i ove sezone ovaj uski prolaz biti jedina mogučnost prolaza

Riješeno Hoče li i ove sezone ovaj uski prolaz biti jedina mogučnost prolaza

Stup zaklanja pogled

Riješeno Stup zaklanja pogled

Fonja od Mirne

Riješeno Fonja od Mirne

Cesta prepuna rupa

Riješeno Cesta prepuna rupa

Propadanje asfalta

Riješeno Propadanje asfalta

Zatvoren protupožarni izlaz u Mercatoru

Riješeno Zatvoren protupožarni izlaz u Mercatoru

Klima uredaji

Riješeno Klima uredaji

Postavljanju rasvjete iza dvorane Valbruna.

Riješeno Postavljanju rasvjete iza dvorane Valbruna.

Opet se ispušta kanalizacija u more

Riješeno Opet se ispušta kanalizacija u more

Staza za kolica

Riješeno Staza za kolica

Cesta

Riješeno Cesta

Gradski prostori u podnajam

Riješeno Gradski prostori u podnajam

Ne dovršene kučice

Riješeno Ne dovršene kučice

 Put (pješačka staza) se pretvorio u kaljužu

Riješeno Put (pješačka staza) se pretvorio u kaljužu

Prepravit tablu

Riješeno Prepravit tablu

Izgradnja novog parka i dječjeg igrališta

Riješeno Izgradnja novog parka i dječjeg igrališta

Gradski bazen

Riješeno Gradski bazen

Potrebno uredit nekretninu na punti

Riješeno Potrebno uredit nekretninu na punti

Nadogradnja osnovne škole Juraj Dobrile

Riješeno Nadogradnja osnovne škole Juraj Dobrile