Potrebno je sanirati cestu od Spanidige do Cisterne

Riješeno Potrebno je sanirati cestu od Spanidige do Cisterne

Boravište vs Prebivalište

Riješeno Boravište vs Prebivalište

Moze li kontrola brzine kroz Rovinjsko Selo?

Riješeno Moze li kontrola brzine kroz Rovinjsko Selo?

Javna rasvjeta se sporo rijesava

Riješeno Javna rasvjeta se sporo rijesava

Stara Hladnjaca puna smaca Potrebno ciscenje

Riješeno Stara Hladnjaca puna smaca Potrebno ciscenje

Novi asfalt

Riješeno Novi asfalt

Potrebno urediti put

Riješeno Potrebno urediti put

Zatvaranje javne površine bez ikakve obavijesti o zabrani pristupa te znaka

Riješeno Zatvaranje javne površine bez ikakve obavijesti o zabrani pristupa te znaka

Molimo Vas da li se može popraviti cesta za Monsenu 9

Riješeno Molimo Vas da li se može popraviti cesta za Monsenu 9

Potrebna javna rasvjeta

Riješeno Potrebna javna rasvjeta

Loš prilaz u stambenu kuću

Riješeno Loš prilaz u stambenu kuću

Rasvjeta u parkicu

Riješeno Rasvjeta u parkicu

Zapriječiti prolaz

Riješeno Zapriječiti prolaz

Potreban pješački

Riješeno Potreban pješački

Dodatne sprave

Riješeno Dodatne sprave

Klupa i zaštita od sunca

Riješeno Klupa i zaštita od sunca

Uređenje zelene površine i parkinga

Riješeno Uređenje zelene površine i parkinga

Regulirat promet u Pustoj

Riješeno Regulirat promet u Pustoj

Prijedlog za parkić na cuvima

Riješeno Prijedlog za parkić na cuvima

Potreban ležeći policajac

Riješeno Potreban ležeći policajac

Prijedlog za postavljanje informativnih znakova

Riješeno Prijedlog za postavljanje informativnih znakova

Vratili se veprovi u Cuve

Riješeno Vratili se veprovi u Cuve

Rampa za pjesacki

Riješeno Rampa za pjesacki

Prigovor na prijavu

Riješeno Prigovor na prijavu