Otvoren novi vrtić u Rovinjskom Selu

Riješeno Otvoren novi vrtić u Rovinjskom Selu

Započeli su radovi na izgradnji streljane «Turnina»

U izradi Započeli su radovi na izgradnji streljane «Turnina»

Grad Rovinj-Rovigno osigurao besplatne radne bilježnice za svoje učenike

Riješeno Grad Rovinj-Rovigno osigurao besplatne radne bilježnice za svoje učenike

Nove prostorije Udruge ‘Kuća o batani-Casa della batana’ i Centra promocije ARCA ADRIATICA

Riješeno Nove prostorije Udruge ‘Kuća o batani-Casa della batana’ i Centra promocije ARCA ADRIATICA

Na križanju Istarske i Vijenca braće Lorenzetto planira se izgradnja rotora

Riješeno Na križanju Istarske i Vijenca braće Lorenzetto planira se izgradnja rotora

Projekt približavanja rada Gradske uprave mladima

Riješeno Projekt približavanja rada Gradske uprave mladima

Novo vozilo za rovinjsku Hitnu

Riješeno Novo vozilo za rovinjsku Hitnu

Gradski vrtovi dobili svoje posjednike

Riješeno Gradski vrtovi dobili svoje posjednike

Projekt proširenja MMC-a

Riješeno Projekt proširenja MMC-a

Dovršeno asfaltiranje biciklističkih traka na dionici Rovinj – Valalta

Riješeno Dovršeno asfaltiranje biciklističkih traka na dionici Rovinj – Valalta

Projekt izgradnje mreže širokopojasnog interneta

Riješeno Projekt izgradnje mreže širokopojasnog interneta

Projekt izgradnje Sjeverne luke Valdibora – komunalne lučice San Pelagio

Riješeno Projekt izgradnje Sjeverne luke Valdibora – komunalne lučice San Pelagio

Izgradnja područnog vrtića u Rovinjskom Selu

Riješeno Izgradnja područnog vrtića u Rovinjskom Selu

Projekt uređenja velike dvorane Doma kulture u Rovinju

Riješeno Projekt uređenja velike dvorane Doma kulture u Rovinju

Projekt obnove stolica u kazalištu A. Gandusio

Riješeno Projekt obnove stolica u kazalištu A. Gandusio

Projekt izgradnje parkovne šetnice – pješačke staze Muntravo

Riješeno Projekt izgradnje parkovne šetnice – pješačke staze Muntravo

Projekti obnove i modernizacije dječjih igrališta

Riješeno Projekti obnove i modernizacije dječjih igrališta

Projekt izgradnje područnog vrtića u Rovinjskom Selu

Riješeno Projekt izgradnje područnog vrtića u Rovinjskom Selu

Projekt parternog uređenja trga i okolnog prostora Crkve sv. Eufemije

Riješeno Projekt parternog uređenja trga i okolnog prostora Crkve sv. Eufemije

Dovršena nova zgrada Doma za starije «Domenico Pergolis»

Riješeno Dovršena nova zgrada Doma za starije «Domenico Pergolis»

Nova regulacija prometa na Centeneru

Riješeno Nova regulacija prometa na Centeneru

Poboljšanje uvjeta u školama

Riješeno Poboljšanje uvjeta u školama

Projekt uređenja plaze Val de Lesso i šetnice Karla Luegera

Riješeno Projekt uređenja plaze Val de Lesso i šetnice Karla Luegera

Novo dječje igralište

Riješeno Novo dječje igralište

Nova pješačka staza ˝Muntravo˝

Riješeno Nova pješačka staza ˝Muntravo˝