Obnova kolnika prema Amarinu

Riješeno Obnova kolnika prema Amarinu

Asfaltiranje parkirališta kod autobusne stanice

Riješeno Asfaltiranje parkirališta kod autobusne stanice

Nova komunalna luka

Riješeno Nova komunalna luka

U Rovinju postavljeno 20 novih dječjih sprava

Riješeno U Rovinju postavljeno 20 novih dječjih sprava

Uređenje 'Monte' i sanacija plaže Balota

Riješeno Uređenje 'Monte' i sanacija plaže Balota

Uređenje fasada Doma Kulture i Kazališta

Riješeno Uređenje fasada Doma Kulture i Kazališta

Uređenje parkirališta ispred nogometnog stadiona

Riješeno Uređenje parkirališta ispred nogometnog stadiona

Novo parkiralište ispred dvorane Valbruna

Riješeno Novo parkiralište ispred dvorane Valbruna

Uređenje parkinga B.Pesel

Riješeno Uređenje parkinga B.Pesel

REKONSTRUKCIJA SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE POVRŠINE MONTE

Riješeno REKONSTRUKCIJA SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE POVRŠINE MONTE

Novi autobusni kolodvor i ukopana parkirna garaža

Riješeno Novi autobusni kolodvor i ukopana parkirna garaža

Obnova ulice Centener

Riješeno Obnova ulice Centener

Postavili nove dječije sprave u vrtiću valbruna

Riješeno Postavili nove dječije sprave u vrtiću valbruna

Moderni novi gradski park

Riješeno Moderni novi gradski park

Novi nogostupi u 2016. godini

Riješeno Novi nogostupi u 2016. godini

Postavljen stol za stolni tenis

Riješeno Postavljen stol za stolni tenis

Nova rampa i stepenice na ulazu u park Punta Corrente

Riješeno Nova rampa i stepenice na ulazu u park Punta Corrente

PC-panel za prikaz smještaja pokojnika

Riješeno PC-panel za prikaz smještaja pokojnika

Nova plaža Val de Lesso (Borik)

Riješeno Nova plaža Val de Lesso (Borik)

Južna luka

Riješeno Južna luka

Uređaj za pročišćavanje Cuvi

Riješeno Uređaj za pročišćavanje Cuvi

Nova parkirališta u naselju Karmelo

Riješeno Nova parkirališta u naselju Karmelo

Novi prozori i nova fasada kazališta Gandusio

Riješeno Novi prozori i nova fasada kazališta Gandusio

Sve više čistih zidova

Riješeno Sve više čistih zidova

IDA ustupila MBR pročistač otpadnih voda bolnici I naselju u Rovinju

Riješeno IDA ustupila MBR pročistač otpadnih voda bolnici I naselju u Rovinju