Otvoren novi vrtić u Rovinjskom Selu

Riješeno Otvoren novi vrtić u Rovinjskom Selu

Započeli su radovi na izgradnji streljane «Turnina»

U izradi Započeli su radovi na izgradnji streljane «Turnina»

Radovi na uređenju dvorane OŠ Vladimir Nazor privedeni kraju

Riješeno Radovi na uređenju dvorane OŠ Vladimir Nazor privedeni kraju

Komunalni servis uvodi odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada iz kuhinja i kantina

Riješeno Komunalni servis uvodi odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada iz kuhinja i kantina

Okončani radovi u ulici Mazzini

Riješeno Okončani radovi u ulici Mazzini

Grad Rovinj-Rovigno osigurao besplatne radne bilježnice za svoje učenike

Riješeno Grad Rovinj-Rovigno osigurao besplatne radne bilježnice za svoje učenike

Nove prostorije Udruge ‘Kuća o batani-Casa della batana’ i Centra promocije ARCA ADRIATICA

Riješeno Nove prostorije Udruge ‘Kuća o batani-Casa della batana’ i Centra promocije ARCA ADRIATICA

Na križanju Istarske i Vijenca braće Lorenzetto planira se izgradnja rotora

Riješeno Na križanju Istarske i Vijenca braće Lorenzetto planira se izgradnja rotora

Sanacija i zatvaranje prvog polja odlagališta Komunalnog otpada Lokva Vidotto

Riješeno Sanacija i zatvaranje prvog polja odlagališta Komunalnog otpada Lokva Vidotto

Projekt približavanja rada Gradske uprave mladima

Riješeno Projekt približavanja rada Gradske uprave mladima

Novo vozilo za rovinjsku Hitnu

Riješeno Novo vozilo za rovinjsku Hitnu

Gradski vrtovi dobili svoje posjednike

Riješeno Gradski vrtovi dobili svoje posjednike

Otvoren Centar za ponovnu uporabu odbačenih predmeta

Riješeno Otvoren Centar za ponovnu uporabu odbačenih predmeta

Projekt proširenja MMC-a

Riješeno Projekt proširenja MMC-a

Dovršeno asfaltiranje biciklističkih traka na dionici Rovinj – Valalta

Riješeno Dovršeno asfaltiranje biciklističkih traka na dionici Rovinj – Valalta

Uveden sustav digitalizacije rada sportskih klubova

Riješeno Uveden sustav digitalizacije rada sportskih klubova

Projekt izgradnje mreže širokopojasnog interneta

Riješeno Projekt izgradnje mreže širokopojasnog interneta

Projekt uređenja sportskog igrališta za pse

Riješeno Projekt uređenja sportskog igrališta za pse

Projekt izgradnje Sjeverne luke Valdibora – komunalne lučice San Pelagio

Riješeno Projekt izgradnje Sjeverne luke Valdibora – komunalne lučice San Pelagio

Izgradnja područnog vrtića u Rovinjskom Selu

Riješeno Izgradnja područnog vrtića u Rovinjskom Selu

Projekt uređenja velike dvorane Doma kulture u Rovinju

Riješeno Projekt uređenja velike dvorane Doma kulture u Rovinju

Projekt obnove stolica u kazalištu A. Gandusio

Riješeno Projekt obnove stolica u kazalištu A. Gandusio

Projekt izgradnje parkovne šetnice – pješačke staze Muntravo

Riješeno Projekt izgradnje parkovne šetnice – pješačke staze Muntravo

Projekti obnove i modernizacije dječjih igrališta

Riješeno Projekti obnove i modernizacije dječjih igrališta

Projekt izgradnje područnog vrtića u Rovinjskom Selu

Riješeno Projekt izgradnje područnog vrtića u Rovinjskom Selu