Prijedlog da se stavi mala kanta na rukometnom pored klupica

Riješeno Prijedlog da se stavi mala kanta na rukometnom pored klupica

Potrebna kanta

Riješeno Potrebna kanta

Prijedlog za kante

Riješeno Prijedlog za kante

Pomoć za ukloniti azbestne krovne pokrove

Riješeno Pomoć za ukloniti azbestne krovne pokrove

Prijedlog da osposobimo ovu lijepu klupu

Riješeno Prijedlog da osposobimo ovu lijepu klupu

Ideja za parkirališta u gradu

Riješeno Ideja za parkirališta u gradu

Prijedlog postavljanja klupice

Riješeno Prijedlog postavljanja klupice

Prijedlog postavljanja kanti za pse

Riješeno Prijedlog postavljanja kanti za pse

Prijedlog uređenja vrtića Valbruna

Riješeno Prijedlog uređenja vrtića Valbruna

Problem sa galebima i smećem u 'starom gradu'

Riješeno Problem sa galebima i smećem u 'starom gradu'

Podložena su lijepa viseca stabla

Riješeno Podložena su lijepa viseca stabla