Prijedlog riješenja gužvi u ulici M. Garbin

Riješeno Prijedlog riješenja gužvi u ulici M. Garbin

Sugestija signalizacije za usporavanje prometa

Riješeno Sugestija signalizacije za usporavanje prometa

Zabava i rekreacija za cijelu obitelj

Riješeno Zabava i rekreacija za cijelu obitelj

Prijedlog za parkić na cuvima

Riješeno Prijedlog za parkić na cuvima

Klupa i zaštita od sunca

Riješeno Klupa i zaštita od sunca

Prijedlog za jednosmjernu ulicu

Riješeno Prijedlog za jednosmjernu ulicu

Puteljak

Riješeno Puteljak

Fontane pitke vode u gradu

Riješeno Fontane pitke vode u gradu

Sufinanciranje sanacije azbestnih krovova

Riješeno Sufinanciranje sanacije azbestnih krovova

Lift za invalide (more)

Nerješivo Lift za invalide (more)

Potreban nogostup

Riješeno Potreban nogostup

Prijedlog za postavljanje ležećih policajaca

Riješeno Prijedlog za postavljanje ležećih policajaca

Prijedlog za table upozorenja

Riješeno Prijedlog za table upozorenja

Jednosmjerne ulice na Centeneru

Riješeno Jednosmjerne ulice na Centeneru

Postavljanje dodatne sprave

Riješeno Postavljanje dodatne sprave

Prijedlog za riješavanje problema parkinga na nogostupu

Riješeno Prijedlog za riješavanje problema parkinga na nogostupu

Prijedlog za sprave u Rv. Selu

Riješeno Prijedlog za sprave u Rv. Selu

Prijedlog sigurnost u prometu

Riješeno Prijedlog sigurnost u prometu

Prijedlog rasvjete ispred pošte

Riješeno Prijedlog rasvjete ispred pošte

Prijedlog za dječje igralište

Riješeno Prijedlog za dječje igralište

Prijedlog za zatvorenu dječju igraonicu

Riješeno Prijedlog za zatvorenu dječju igraonicu

Prijedlog postavljanja signalizacije ili ležečih policajaca

Riješeno Prijedlog postavljanja signalizacije ili ležečih policajaca

Prijedlog otvaranja klubova za noćni život

Riješeno Prijedlog otvaranja klubova za noćni život

Problem sa kamperima

Riješeno Problem sa kamperima