Prijedlog za kante

Riješeno Prijedlog za kante

Prijedlog rasvjete ispred pošte

Riješeno Prijedlog rasvjete ispred pošte

Prijedlog za dječje igralište

Riješeno Prijedlog za dječje igralište

Prijedlog za zatvorenu dječju igraonicu

Riješeno Prijedlog za zatvorenu dječju igraonicu

Prijedlog postavljanja signalizacije ili ležečih policajaca

Riješeno Prijedlog postavljanja signalizacije ili ležečih policajaca

Pomoć za ukloniti azbestne krovne pokrove

Riješeno Pomoć za ukloniti azbestne krovne pokrove

Prijedlog otvaranja klubova za noćni život

Riješeno Prijedlog otvaranja klubova za noćni život

Problem sa kamperima

Riješeno Problem sa kamperima

Prijedlog za plažu

Riješeno Prijedlog za plažu

Prijedlog za bolje buduće rampe za invalide

Riješeno Prijedlog za bolje buduće rampe za invalide

Prijedlog da osposobimo ovu lijepu klupu

Riješeno Prijedlog da osposobimo ovu lijepu klupu

Prijedlog nastavka postavljanja stupića

Riješeno Prijedlog nastavka postavljanja stupića

Loša vizura našeg grada

Riješeno Loša vizura našeg grada

Prijedlog uredenja parka za pse

Riješeno Prijedlog uredenja parka za pse

Uređenje plaže Monte

Nerješivo Uređenje plaže Monte

Prijedlog izgradnje parka za pse

Riješeno Prijedlog izgradnje parka za pse

Prijedlog sprava za vježbanje

Riješeno Prijedlog sprava za vježbanje

Prijedlog za nogostup

Riješeno Prijedlog za nogostup

Ideja za parkirališta u gradu

Riješeno Ideja za parkirališta u gradu

Riješeno Prijedlog za stupiće na koje možemo vezati pse

Prijedlog postavljanja klupice

Riješeno Prijedlog postavljanja klupice

Prijedlog postavljanja kanti za pse

Riješeno Prijedlog postavljanja kanti za pse

Prijedlog asfaltiranja makadamskog puta koji vodi do kule Turnina

Nerješivo Prijedlog asfaltiranja makadamskog puta koji vodi do kule Turnina

Turistički prijedlog za sezonski kiosk i bankomat

Riješeno Turistički prijedlog za sezonski kiosk i bankomat

Prijedlog uređenja plaže na škarabi

Riješeno Prijedlog uređenja plaže na škarabi