Zabranu prometa teskih teretnih vozila po tom bijelom putu

Riješeno Zabranu prometa teskih teretnih vozila po tom bijelom putu

Bilo bi dobro postaviti par stupiča

Riješeno Bilo bi dobro postaviti par stupiča

Konstantno problematicno parkiranje

Riješeno Konstantno problematicno parkiranje

Nepropisno parkiranje

Riješeno Nepropisno parkiranje

Svaki dan se susrečem s ovakvim parkiranim autima

Riješeno Svaki dan se susrečem s ovakvim parkiranim autima

Zašto ne postavite par stupiča da se onemoguči ovakvo bezobrazno parkirsnje

Riješeno Zašto ne postavite par stupiča da se onemoguči ovakvo bezobrazno parkirsnje

Parking u hladovini. Svakodnevno ispred Markonea

Riješeno Parking u hladovini. Svakodnevno ispred Markonea

 Opet privsvajanje i čuvanje javnog parkinga

Riješeno Opet privsvajanje i čuvanje javnog parkinga