Tobogan dječje igralište pored Valbruna vrtića

Riješeno Tobogan dječje igralište pored Valbruna vrtića

Tobogan dječje igralište pored Valbruna vrtića

Riješeno Tobogan dječje igralište pored Valbruna vrtića

Divljaci razvalili novu novcatu ljuljačku koju smo toliko čekali na igralištu Končeta

Riješeno Divljaci razvalili novu novcatu ljuljačku koju smo toliko čekali na igralištu Končeta

Moliim Vas da posaljete nekoga sanirat ograde na djecjem igralistu valdibora

Riješeno Moliim Vas da posaljete nekoga sanirat ograde na djecjem igralistu valdibora

Molim da se makne smeće koje već 15-tak dana čeka na red

Riješeno Molim da se makne smeće koje već 15-tak dana čeka na red

Unakažen izgled tržnice i vizura starog grada

Riješeno Unakažen izgled tržnice i vizura starog grada

Poštovani umoljavam vas ako je moguće ovu predivnu borovu šumicu malo urediti

Nerješivo Poštovani umoljavam vas ako je moguće ovu predivnu borovu šumicu malo urediti