Prijedlog za napraviti rukohvat na skalama

Riješeno Prijedlog za napraviti rukohvat na skalama

Opasna vida

Riješeno Opasna vida

Posipati

Riješeno Posipati

Prijedlog za postavljanje kante za potrošene baterije

Riješeno Prijedlog za postavljanje kante za potrošene baterije

Urediti okoliš kod igrališta u Rovinjskom Selu

Riješeno Urediti okoliš kod igrališta u Rovinjskom Selu

Puno smeca na Figaroli

Riješeno Puno smeca na Figaroli

Put prema Štanjeri,divlje odlagaliste smeca.

Riješeno Put prema Štanjeri,divlje odlagaliste smeca.

Ostalo stablo od nevremena na stazi

Riješeno Ostalo stablo od nevremena na stazi

Smeće

Riješeno Smeće

U parkiću kod tržnice isčupana je cijev za navodnjavanje

Riješeno U parkiću kod tržnice isčupana je cijev za navodnjavanje

Veća količina blata na asfaltu

Riješeno Veća količina blata na asfaltu

Molim da se ukloni dio raslinja

Riješeno Molim da se ukloni dio raslinja

Sljunak na cesti nakon kise

Riješeno Sljunak na cesti nakon kise

Šljunak na cesti

Riješeno Šljunak na cesti

Tenere le acque del porto pulite

Riješeno Tenere le acque del porto pulite

Komunalni servis ne vraca nikada kontejner na njegovo mjesto

Riješeno Komunalni servis ne vraca nikada kontejner na njegovo mjesto

Ogledalo na izlazu kod nogometnog igrališta loše postavljeno

Riješeno Ogledalo na izlazu kod nogometnog igrališta loše postavljeno

Ilegalno odlaganje otpada i rashodovane bijele tehnike u Dugoj ulici

Riješeno Ilegalno odlaganje otpada i rashodovane bijele tehnike u Dugoj ulici

Zamolio big da se ukloni grm jer smeta pri izlazu na najprometniju cestu

Riješeno Zamolio big da se ukloni grm jer smeta pri izlazu na najprometniju cestu

Molim Vas da postavite kante po ulicama u Rovinjskom Selu

Riješeno Molim Vas da postavite kante po ulicama u Rovinjskom Selu

Zaštitni Stupić je odbačen

Riješeno Zaštitni Stupić je odbačen

uginuli galeb

Riješeno uginuli galeb

Nepodnošljivi smrad

Riješeno Nepodnošljivi smrad