Prevrnuta kanta za smece kod crkvice

Riješeno Prevrnuta kanta za smece kod crkvice

Pijesak

Nerješivo Pijesak

Smeće

Riješeno Smeće

Smeće po punti

Riješeno Smeće po punti

Čišćenje ulica u starom gradu

Riješeno Čišćenje ulica u starom gradu

Gdje su kante

Riješeno Gdje su kante

Pao znak

Riješeno Pao znak

Granje na cesti kada se izlazi sa parkinga Franjevački samostana

Riješeno Granje na cesti kada se izlazi sa parkinga Franjevački samostana

Grane na pola ceste

Riješeno Grane na pola ceste

Kanta za staklo

Riješeno Kanta za staklo

Potrebno posipati i pokositi put

Riješeno Potrebno posipati i pokositi put

Alkatenke na plaži

Riješeno Alkatenke na plaži

Smece

Riješeno Smece

Potrebno ispraznit i popravit kante za smece na plazi cisterna

Riješeno Potrebno ispraznit i popravit kante za smece na plazi cisterna

Polomljeno stablo

Riješeno Polomljeno stablo

Zvucna buka sa kamiona

Nerješivo Zvucna buka sa kamiona

Decibeli na kamionima

Riješeno Decibeli na kamionima

Potrebno pokuit smeće

Riješeno Potrebno pokuit smeće

Nepropisno parkiranje

Riješeno Nepropisno parkiranje

Prljavo nakon radova

Riješeno Prljavo nakon radova

Otpad

Riješeno Otpad

Nije lako komunalcima

Riješeno Nije lako komunalcima

Pohvale komunalnom servisu

Riješeno Pohvale komunalnom servisu

Neispravna prskalica

Riješeno Neispravna prskalica

Opasno stablo

Nerješivo Opasno stablo