Javni WC kod crkve Sv. Eufemije

Riješeno Javni WC kod crkve Sv. Eufemije

Nelegalni otpad

Riješeno Nelegalni otpad

Odrezano a ne pokupljeno suho lišće i granje

Riješeno Odrezano a ne pokupljeno suho lišće i granje

Odvoz smeca

Riješeno Odvoz smeca

Nepropisno odbaceni otpad

Riješeno Nepropisno odbaceni otpad

Razvrstavanje otpada

Riješeno Razvrstavanje otpada

Hoće li se ponovno posaditi pini

Riješeno Hoće li se ponovno posaditi pini

Razbijena kanta

Riješeno Razbijena kanta

Konoba Kantinon i kanta

Riješeno Konoba Kantinon i kanta

Zgažena mačka

Riješeno Zgažena mačka

Tijekom izvođenja radova na parkingu Cademia odlomljen nam je dio zida u našem vrtu

Riješeno Tijekom izvođenja radova na parkingu Cademia odlomljen nam je dio zida u našem vrtu

Val de lesso, drva na dječjem igralištu

Riješeno Val de lesso, drva na dječjem igralištu

Poštovani molimo Vas da nam malo nasipate kamena na cestu na TN Monsena

Primljeno Poštovani molimo Vas da nam malo nasipate kamena na cestu na TN Monsena