Građevinski i svakakav otpad na štanjeri

Riješeno Građevinski i svakakav otpad na štanjeri

Radovi na Gripolama pikamerom prije 8 sati

Riješeno Radovi na Gripolama pikamerom prije 8 sati

Ulica M.Krleže

Riješeno Ulica M.Krleže

Kombinirka radi od jutra na livadi A. Rismonda

Riješeno Kombinirka radi od jutra na livadi A. Rismonda

Nepropisno parkiranje prikolice za plovilo u ulici Labinske Republike

Riješeno Nepropisno parkiranje prikolice za plovilo u ulici Labinske Republike

Parkiranje u parku

Riješeno Parkiranje u parku

Bespravno Kampiranje na parkiralištu Cademia

Riješeno Bespravno Kampiranje na parkiralištu Cademia

Kampiranje

Riješeno Kampiranje