Preko noci stvorila se ta aluminijska vrata

Riješeno Preko noci stvorila se ta aluminijska vrata

 javni prostor

Riješeno javni prostor

Proslavljen ilegalni znak preko puta restorana La Perle

Riješeno Proslavljen ilegalni znak preko puta restorana La Perle

Živica prelazi na cestu

Riješeno Živica prelazi na cestu

Ulica Vjekoslava Spinčića 20

Riješeno Ulica Vjekoslava Spinčića 20

Smeće ne da nije riješeno nego ga je i više

Riješeno Smeće ne da nije riješeno nego ga je i više

Neodržavana živica ometa kretanje nogostupom

U izradi Neodržavana živica ometa kretanje nogostupom

Treba pokositi i rijesiti “gražu”

U izradi Treba pokositi i rijesiti “gražu”

Ulica Mate balote 2, riješeno ??

U izradi Ulica Mate balote 2, riješeno ??

Sanacija ceste

U izradi Sanacija ceste

provjerite gradilište preko puta Gripoli 59

U izradi provjerite gradilište preko puta Gripoli 59

Kampiranje na parkiralistu Cademia

U izradi Kampiranje na parkiralistu Cademia

Bicikle nitko nije došao vidjeti a kamoli pokupiti

U izradi Bicikle nitko nije došao vidjeti a kamoli pokupiti

Građevinski glasni radovi

Riješeno Građevinski glasni radovi

Zašto se na ovome gradilištu još radi ?

U izradi Zašto se na ovome gradilištu još radi ?

svakodnevno ronda 2 bagera

U izradi svakodnevno ronda 2 bagera

Šaht na ulazu na Parkiraliste Cademia

U izradi Šaht na ulazu na Parkiraliste Cademia

gospodin siri objekat

U izradi gospodin siri objekat