Bučni radovi na postavljanju krovne željezne konstrukcije od ranoga jutra

Riješeno Bučni radovi na postavljanju krovne željezne konstrukcije od ranoga jutra

Na zelenoj površini u vlasništvu Grada Rovinj-Rovigno bez dozvole i suglasnosti postavljen trampolin i ograda

Riješeno Na zelenoj površini u vlasništvu Grada Rovinj-Rovigno bez dozvole i suglasnosti postavljen trampolin i ograda

Valbruna dječji parkić upravo

Riješeno Valbruna dječji parkić upravo

Korumpirani redari ne spriječavaju da se stolovi stavljaju na moju kuću, lampe i vaze

Riješeno Korumpirani redari ne spriječavaju da se stolovi stavljaju na moju kuću, lampe i vaze

Trava i korov do pojasa

Riješeno Trava i korov do pojasa

Ilegalno kampiranje na livadi kod Marcone bara

U izradi Ilegalno kampiranje na livadi kod Marcone bara

Ilegalno odlagalište građevinskog materijala

U izradi Ilegalno odlagalište građevinskog materijala

Uzurpacija gradske površine,Balska 6

Riješeno Uzurpacija gradske površine,Balska 6

Gradnja zida na javnoj površini, područje Salteria

U izradi Gradnja zida na javnoj površini, područje Salteria

Parkiranje bicikla

Riješeno Parkiranje bicikla

Cirkus

U izradi Cirkus

Potrebno maknuti ove tri grdosije od stolova

U izradi Potrebno maknuti ove tri grdosije od stolova