Velika klupica

Riješeno Velika klupica

Block Bar Rio Bar posluzuju goste u zatvorenim terasama

Riješeno Block Bar Rio Bar posluzuju goste u zatvorenim terasama

Molimo da se reagira na ovu novo postavljenu nadstrešnicu na k.č. 8548/5

Riješeno Molimo da se reagira na ovu novo postavljenu nadstrešnicu na k.č. 8548/5

Petrol Rovinj unutar kafića u ostakljenoj terasi

Riješeno Petrol Rovinj unutar kafića u ostakljenoj terasi

Restoran Boca radi svaki dan sa zatvorenom tarasom

U izradi Restoran Boca radi svaki dan sa zatvorenom tarasom

Kante, vaze i auto na cesti kao da je privatan posjed

U izradi Kante, vaze i auto na cesti kao da je privatan posjed

Molim vas za popravak oštećenja na cesti u ulici Valsavie ispred kućnog broja 4

U izradi Molim vas za popravak oštećenja na cesti u ulici Valsavie ispred kućnog broja 4