više od mjesec dana parkirana prikolica bez tablice

U izradi više od mjesec dana parkirana prikolica bez tablice

Uzurpiranje javne površine(trotter, nogostup)

U izradi Uzurpiranje javne površine(trotter, nogostup)

Ne vidi se dobro pješački prijelaz

U izradi Ne vidi se dobro pješački prijelaz

Asfalt je propao oko šahta i nastala je rupa

U izradi Asfalt je propao oko šahta i nastala je rupa

Divlje odlagaliste na lokaciji Galafija, cesta prema Deponiju

U izradi Divlje odlagaliste na lokaciji Galafija, cesta prema Deponiju

Već smo prijavili jedan put, da susjed zida neku nadstrešnicu

U izradi Već smo prijavili jedan put, da susjed zida neku nadstrešnicu

eć neko vrijeme kod groblja na putu koji vodi do izviđačkog tabora odlaže se otpad

U izradi eć neko vrijeme kod groblja na putu koji vodi do izviđačkog tabora odlaže se otpad