Da Pierro ima koncesiju i na ulicu ?

Riješeno Da Pierro ima koncesiju i na ulicu ?

Kako je moguće da vlasnik ovog skutera nesmetano parkira

Riješeno Kako je moguće da vlasnik ovog skutera nesmetano parkira

Zašto se ovo tolerira i zašto nema kontrole

Riješeno Zašto se ovo tolerira i zašto nema kontrole

Postoje li pravila za izlaganje robe

Riješeno Postoje li pravila za izlaganje robe

pitanje je da li je ovo sukladno propisima?

Riješeno pitanje je da li je ovo sukladno propisima?

Ovaj auto je vec mjesec dana parkiran

Riješeno Ovaj auto je vec mjesec dana parkiran

Nije riješeno kako ste naveli

Riješeno Nije riješeno kako ste naveli

Parking kod nove luke San Pelagio krcat iskljucivo sa stranim autima

Riješeno Parking kod nove luke San Pelagio krcat iskljucivo sa stranim autima

Ulaz u pješačku zonu

Riješeno Ulaz u pješačku zonu

Kamion vozi građevinski materijal kod BOE u 21

Riješeno Kamion vozi građevinski materijal kod BOE u 21

zbog čega dopuštate ulazak i dostavu glasnim i neprikladnim industrijskim paletarima

Riješeno zbog čega dopuštate ulazak i dostavu glasnim i neprikladnim industrijskim paletarima

Pala cigla sa krova

Riješeno Pala cigla sa krova

Motori

Riješeno Motori

Ovo niste riješili kako ste naveli

Riješeno Ovo niste riješili kako ste naveli

Boćarski teren

Riješeno Boćarski teren

Blokirali kruzni tok

Riješeno Blokirali kruzni tok

 Izovodac

Riješeno Izovodac

Parking

Riješeno Parking

Augusta Ferrijem promet se odvija u oba smjera

Riješeno Augusta Ferrijem promet se odvija u oba smjera

U 43. Istarskoj diviziji 35

Riješeno U 43. Istarskoj diviziji 35

Koja privilegija

Riješeno Koja privilegija

Uvedite jednosmjernu ulicu

Riješeno Uvedite jednosmjernu ulicu

zašto ne bi okupirali cijelu obalu sa suncobranima

Riješeno zašto ne bi okupirali cijelu obalu sa suncobranima

Molim obavijestiti vlasnika da makne kante sa prometne ceste

Riješeno Molim obavijestiti vlasnika da makne kante sa prometne ceste

Ulica Sv. Brigite

Riješeno Ulica Sv. Brigite