Kampiranje na centeneru

Riješeno Kampiranje na centeneru

napušten skuter

Riješeno napušten skuter

Bespravno kampiranje

Nerješivo Bespravno kampiranje

Bespravno kampiranje

Riješeno Bespravno kampiranje

Vlasnik pušta velike količine vode svakih par dana

Riješeno Vlasnik pušta velike količine vode svakih par dana

Bespravna gradnja

Riješeno Bespravna gradnja

Cademia

Cademia

Potrebna nova regulacija prometa

U fazi razmatranja Potrebna nova regulacija prometa

Zauzimanje javne površine

Riješeno Zauzimanje javne površine

Zauzimanje javne površine

Riješeno Zauzimanje javne površine

Ilegalno kampiranje

Riješeno Ilegalno kampiranje

Od jutra se zida

Riješeno Od jutra se zida

Bespravni objekt tik uz cestu

Riješeno Bespravni objekt tik uz cestu

Ilegalno kampiranje

Riješeno Ilegalno kampiranje

Blokiraju mi prozor

Riješeno Blokiraju mi prozor

Ilegalna reklama na ormaricu od HEP-a

Riješeno Ilegalna reklama na ormaricu od HEP-a

Bučni radovi

Riješeno Bučni radovi

Bučni radovi

Riješeno Bučni radovi

Bucni radovi

Riješeno Bucni radovi

Potrebno pošišati

Riješeno Potrebno pošišati

Kampiranje u uvali Valfaborso

Riješeno Kampiranje u uvali Valfaborso

Pješačka zona u 12 sati danas

Riješeno Pješačka zona u 12 sati danas

Gradi se i kopa punom parom

Riješeno Gradi se i kopa punom parom

Parkic Validibora

Riješeno Parkic Validibora

Propao šaht ispred OTP banke na rivi

Riješeno Propao šaht ispred OTP banke na rivi