Uginula kornjača

Riješeno Uginula kornjača

Bandera koja se nagnula i od koje su kablovi pali u dvorište

Riješeno Bandera koja se nagnula i od koje su kablovi pali u dvorište

Javna rasvjeta

Riješeno Javna rasvjeta

Krupni otpad

Riješeno Krupni otpad

Napušteno vozilo

Riješeno Napušteno vozilo

Velike reklame na zgradi

Riješeno Velike reklame na zgradi

U fazi provjere

Riješeno U fazi provjere

Javna rasvjeta kod rukometnog

U izradi Javna rasvjeta kod rukometnog

Bespravna gradnja

U izradi Bespravna gradnja

Javna rasvjeta

U izradi Javna rasvjeta

Da li je ovo odobrena skela ?

Riješeno Da li je ovo odobrena skela ?

Javna rasvjeta

Riješeno Javna rasvjeta

Javna rasvjeta

Nerješivo Javna rasvjeta

Napušteno vozilo

U izradi Napušteno vozilo

Opasna metalna cijev izasla na povrsinu

U izradi Opasna metalna cijev izasla na povrsinu