Potrebno dodati još parking mjesta u projket

Riješeno Potrebno dodati još parking mjesta u projket

Why can they park their vehicles inside the old town and I can't?

Riješeno Why can they park their vehicles inside the old town and I can't?

 čišćenja odvodnih kanala na području Calchere radi spriječavanja učestalih poplava

Riješeno čišćenja odvodnih kanala na području Calchere radi spriječavanja učestalih poplava

Molim nadležnu službu za održavanje bijelih cesta

U izradi Molim nadležnu službu za održavanje bijelih cesta

Nije riješeno

U izradi Nije riješeno

Hvala puno na priređenom Adventu

Riješeno Hvala puno na priređenom Adventu

Put za španidigu i kamenolom pun velikih rupa

U izradi Put za španidigu i kamenolom pun velikih rupa

Cesta MARBOI pokle Habera je puna rupa

Primljeno Cesta MARBOI pokle Habera je puna rupa

Prilaz naselju Valsavie

Riješeno Prilaz naselju Valsavie