Uklanjanje srušenog stabla

Riješeno Uklanjanje srušenog stabla

 Redovno održavanje zelenih površina

Riješeno Redovno održavanje zelenih površina

Farbanje ribarnice

Riješeno Farbanje ribarnice

KOŠNJA PUTEVA

Riješeno KOŠNJA PUTEVA

BOJANJE KOŠIĆA PO GRADU

Riješeno BOJANJE KOŠIĆA PO GRADU

UREĐUJE SE GRADSKO GROBLJE

Riješeno UREĐUJE SE GRADSKO GROBLJE

Uređenje parkinga

Riješeno Uređenje parkinga

Pranje kontejnera po gradu

Riješeno Pranje kontejnera po gradu

Popravljen most na punti

Riješeno Popravljen most na punti

ČIŠĆENJE KAMENOG POPLOČENJA

Riješeno ČIŠĆENJE KAMENOG POPLOČENJA

OKOPAVANJE GRMLJA I TRAJNICA

Riješeno OKOPAVANJE GRMLJA I TRAJNICA

Pranje grada

Riješeno Pranje grada

Postavljena nova klupa

Riješeno Postavljena nova klupa

Uređen ulaz u glazbeni labos

Riješeno Uređen ulaz u glazbeni labos

Pokupljen ilegalni otpad

Riješeno Pokupljen ilegalni otpad

 Nasipavanje kamenom rizlom u Cuvima

Riješeno Nasipavanje kamenom rizlom u Cuvima

Postavljeni štandovi

Riješeno Postavljeni štandovi

Uređenje parkirališta

Riješeno Uređenje parkirališta

Dovršena je rezidba stablašica

Riješeno Dovršena je rezidba stablašica

Uklanjaju se gnijezda borovog četnjaka

Riješeno Uklanjaju se gnijezda borovog četnjaka

Čišćenje šume kod košarkaških igrališta

Riješeno Čišćenje šume kod košarkaških igrališta

Uređenje Rovinjskog Sela

Riješeno Uređenje Rovinjskog Sela

Novi šljunak diljem šetnica

Riješeno Novi šljunak diljem šetnica

Uklonjene su suhe grane sa pinija

Riješeno Uklonjene su suhe grane sa pinija

Uređenje zida kod autobusne

Riješeno Uređenje zida kod autobusne