Sadnja stabla

Riješeno Sadnja stabla

 Kontrola vođenja pasa

Riješeno Kontrola vođenja pasa

 Održavanje reda u pješačkoj zoni

Riješeno Održavanje reda u pješačkoj zoni

Sankcionirani ilegalni kamperisti

Riješeno Sankcionirani ilegalni kamperisti

 Uklanjanje opasne grane

Riješeno Uklanjanje opasne grane

 Deratizacija i dezinfekcija

Riješeno Deratizacija i dezinfekcija

 Uklanjanje srušenog stabla

Riješeno Uklanjanje srušenog stabla

 Redovno održavanje zelenih površina

Riješeno Redovno održavanje zelenih površina

Farbanje ribarnice

Riješeno Farbanje ribarnice

KOŠNJA PUTEVA

Riješeno KOŠNJA PUTEVA

BOJANJE KOŠIĆA PO GRADU

Riješeno BOJANJE KOŠIĆA PO GRADU

UREĐUJE SE GRADSKO GROBLJE

Riješeno UREĐUJE SE GRADSKO GROBLJE

Uređenje parkinga

Riješeno Uređenje parkinga

Pranje kontejnera po gradu

Riješeno Pranje kontejnera po gradu

Popravljen most na punti

Riješeno Popravljen most na punti

ČIŠĆENJE KAMENOG POPLOČENJA

Riješeno ČIŠĆENJE KAMENOG POPLOČENJA

OKOPAVANJE GRMLJA I TRAJNICA

Riješeno OKOPAVANJE GRMLJA I TRAJNICA

Pranje grada

Riješeno Pranje grada

Sanacija udarnih rupa

Riješeno Sanacija udarnih rupa

Postavljena nova klupa

Riješeno Postavljena nova klupa

Uređen ulaz u glazbeni labos

Riješeno Uređen ulaz u glazbeni labos

Obilježavanje gabarita ugostiteljskih terasa

Riješeno Obilježavanje gabarita ugostiteljskih terasa

Pokupljen ilegalni otpad

Riješeno Pokupljen ilegalni otpad

Sankcionirani neovlašteni sakupljači otpada

Riješeno Sankcionirani neovlašteni sakupljači otpada

 Nasipavanje kamenom rizlom u Cuvima

Riješeno Nasipavanje kamenom rizlom u Cuvima