U izradi Živica prelazi na nogostup

Prijava

Živica prelazi na nogostup pa pješaci/mame sa kolicima/djeca moraju sići na prometnu cestu da bi prošli dalje

Živica prelazi na nogostup

Odgovor

Damo nalog za uređenje živice.