Riješeno Zeleni otpad

Odgovor

Prijavimo nadleznima

Prijava

Na samom uglu ulicr Val de Lesso i Giovanni Barsana nalazi se sramotno ruglo velika hrpa panjeva i granja.

Zeleni otpad