Riješeno Zebra i ogledalo

Prijava

Nema zebre iz Braće Pesel sa novim nogostupom sa kružnog toka a fali i ogledalo da se može vidjet ko stiže sa kružnog jer se ne vidi od živih ograda na samom križanju već bila 2 sudara i to jača hvala.

Zebra i ogledalo

Odgovor

Obavimo ocevid. Sva prometna signalizacija stavlja se sukladno projektnoj dokumentaciji ceste i stručnim podlogama. na isti način pristupiti će se i ovoj problematici te ukoliko se pokaže potrebnim uz suglasnost Savjeta za promet i MUP-a biti će i odrađeno.