Riješeno Zauzimanje javne površine

Prijava

Cijelo ljeto barikade na ulici, Zorzetti 5.Verbalni sukobi sa gostima koji pokušaju parkirati, na granici fizičkih. Sramota za turizam.

Zauzimanje javne površine

Odgovor

Interveniramo