Riješeno Zauzimanje javne površine

Odgovor

Obavimo ocevid

Prijava

drski vlasnik zauzima javnu površinu s kašetama

Zauzimanje javne površine