Riješeno Zaštopan šaht u ulici Garzzotto 1. Voda se vraća u stanove

Prijava

Zaštopan šaht u ulici Garzzotto 1. Voda se vraća u stanove. Potrebna hitna intervencija odvodnje. Hvala

Zaštopan šaht u ulici Garzzotto 1. Voda se vraća u stanove

Odgovor

Cim budemo mogli dolazimo na intervenciju