Riješeno Zašto ovaj kombi danonoćno pakriran na pješačkom prijelazu?

Prijava

Zašto ovaj kombi danonoćno pakriran na pješačkom prijelazu? Hvala na odgovoru.

Zašto ovaj kombi danonoćno pakriran na pješačkom prijelazu?

Odgovor

sankcioniramo