Riješeno Zašto nitko od gradaskih službi ne reagira na ovu bespravnu gradnju?

Prijava

Zašto nitko od gradaskih službi ne reagira na ovu bespravnu gradnju? na veoma maloj parceli a pored toga jos i bazen na granici.Rovinjsko selo Vičani 58

Zašto nitko od gradaskih službi ne reagira na ovu bespravnu gradnju?

Odgovor

Obavimo nadzor.  Inace Grad Rovinj nije nadležan za inspekcijski nadzor vec Državni inspektorat. Molimo vas da istim žarom prijavljujete radove nadležnima!