Riješeno Zašto ne možete riješiti rasvjetu u ulici Garibaldi?

Prijava

Zašto ne možete riješiti rasvjetu u ulici Garibaldi? Prijavili smo 2.5. i dalje ne radi...

Zašto ne možete riješiti rasvjetu u ulici Garibaldi?

Odgovor

Provjerimo