Riješeno zašto ne bi okupirali cijelu obalu sa suncobranima

Prijava

Naravno, zašto ne bi okupirali cijelu obalu sa suncobranima. Komunalno redarstvo? Restoran Da Piero.

zašto ne bi okupirali cijelu obalu sa suncobranima

Odgovor

sankcioniran