Nerješivo Zašto je uklonjena kamera

Prijava

Zašto je uklonjena kamera sa znakom “javna površina” u ulici Sv.Vid (kraj kontejnera)? Fotografija smeća koja je nastala u roku od 24 h nakon što ste maknuli kameru

Zašto je uklonjena kamera

Odgovor

Kamere se premiještaju sukladno terminskom planu. Duge šetnje u prirodi znaju pomoći ....