Riješeno Zašto ga puštaju svaki put kad nazove s pilomata?

Prijava

Imam kuću na Fonteri, prva kuća poslije pilomata, često oko 20 sati u pješačku zonu ulazi crni auto s tablicama pu1608. Zašto ga puštaju svaki put kad nazove s pilomata? Koga trebam zvati da mogu ući iza 18 sati kao on?

Zašto ga puštaju svaki put kad nazove s pilomata?

Odgovor

Provjerimo