Riješeno Zarasla livada u vlasnistvu grada

Prijava

Poštovani, zarasla livada u vlasnistvu grada, granici za prvatnom parcelom i rozom zgradom, dali može komunalno pokositi,

Zarasla livada u vlasnistvu grada

Odgovor

Prijava nije jasna. Livada je ogradena i u posjedu.