Riješeno Zapriječiti prolaz

Prijava

Potrebno zapriječiti prolaz vozilima prema i od parkinga na Lamanovi.Prolaz predviđen za pješake.

Zapriječiti prolaz

Odgovor

Pogledamo situaciju na terenu. Hvala.