Riješeno Zaprašivanje protiv komaraca, da li se zna kada će se odraditi na Lamanovi?

Prijava

Zaprašivanje protiv komaraca, da li se zna kada će se odraditi na Lamanovi? Prijašnjih godina su znali proći i nekoliko puta u sezoni a ove godine još niti jednom. Hvala na odgovoru.

Zaprašivanje protiv komaraca, da li se zna kada će se odraditi na Lamanovi?

Odgovor

Poštovani,

Odradili smo 1x sva naselja

Provjeriti ćemo sa Zavodom za javno zdravstvo naredni plan kada se isto preporuča.