Riješeno Zamolili bi ako bi mogli pokupiti smeće i očistiti oko kante za smeće na parkingu kod marketa Špeže

Prijava

Zamolili bi ako bi mogli pokupiti smeće i očistiti oko kante za smeće na parkingu kod marketa Špeže; zamolili bi ako bi mogli češće prazniti te kante

Zamolili bi ako bi mogli pokupiti smeće i očistiti oko kante za smeće na parkingu kod marketa Špeže

Odgovor

Odmah ćemo