Riješeno Za vrijeme Antonje skinuli su obruč i nitko ga još nije vratio

Prijava

Za vrijeme Antonje skinuli su obruč i nitko ga još nije vratio.

Za vrijeme Antonje skinuli su obruč i nitko ga još nije vratio

Odgovor

Popravimo. Nađene je i skinut bez znanja grada Rovinja. Biti će vraćen.