Riješeno Vec tjedan dana ne radi ulična rasvjeta u parkiću za djecu u Zagrebačkoj ulici (kod križanja sa Nicola Teslom)

Prijava

Vec tjedan dana ne radi ulična rasvjeta u parkiću za djecu u Zagrebačkoj ulici (kod križanja sa Nicola Teslom)

Vec tjedan dana ne radi ulična rasvjeta u parkiću za djecu u Zagrebačkoj ulici (kod križanja sa Nicola Teslom)

Odgovor

hvala popravimo