Riješeno Već par mjeseci u ulici Matije Vlačića 54 ovaj otpad prema javnoj površini nitko ne uklanja

Prijava

Već par mjeseci u ulici Matije Vlačića 54 ovaj otpad prema javnoj površini nitko ne uklanja

Već par mjeseci u ulici Matije Vlačića 54 ovaj otpad prema javnoj površini nitko ne uklanja

Odgovor

Ukloniti ćemo. Hvala na prijavi. Podsjećamo sve građane da imaju pravo na jedan odvoz krupnog otpada godišnje bez naknade, baš kako bi izbjegli ovakve situacije.