Riješeno Popravljen zid nakon vandalskog čina

Prijava

Vandali razbili zid od škole Juraj Dobrila. Molimo nadležne službe na postupanje.

Popravljen zid nakon vandalskog čina

Odgovor

Popravljen zid nakon vandalskog čina.