Riješeno Uzurpacija gradske površine,Balska 6

Prijava

Uzurpacija gradske površine,Balska 6

Uzurpacija gradske površine,Balska 6

Odgovor

Nije javna povrsina.