Riješeno Užasno smrdi kanalizacija u Valdibori

Prijava

Užasno smrdi kanalizacija u Valdibori. Prvi stanovi do mora nemogu imati otvoren prozor koliko smrdi. Nepodnošljivo je

Užasno smrdi kanalizacija u Valdibori

Odgovor

Molimo da se ujutro javite u odvodnju sa tocnom adresom i problemom.