Riješeno Užasno glasna glazba i urlikanje ljudi, čini se kao u krugu negdje od lamanove prema gradu

Prijava

Užasno glasna glazba i urlikanje ljudi, čini se kao u krugu negdje od lamanove prema gradu.

Užasno glasna glazba i urlikanje ljudi, čini se kao u krugu negdje od lamanove prema gradu

Odgovor

Proslijedimo Mup-u.