Riješeno Urušavanje rive

Prijava

Urušavanje rive kod Maestrala

Urušavanje rive

Odgovor

Sanirano.

Urušavanje rive