Riješeno Uređenje plaže Porton Biondi

Uređenje plaže Porton Biondi

Uređuje se plaža Porton Biondi tako da se nasipom materijala stvaraju manje pješčane uvalice.