Riješeno Ulje na asfaltu pored kante i ispod skutera

Prijava

Ulje na asfaltu pored kante i ispod skutera.

Ulje na asfaltu pored kante i ispod skutera