Riješeno Ulična rasvjeta

Odgovor

Evidentiran je kvar na mrezi potrebni su iskopi...uskoro saniramo

Prijava

Već više dana ne radi ulična rasvjeta u ulici Marko Zelko

Ulična rasvjeta