Riješeno Ulična rasvjeta 1.istarske brigade.ne radi Tjedan dana čekamo

Prijava

Ulična rasvjeta 1.istarske brigade.ne radi Tjedan dana čekamo Molimo da se popravi Hvala

Ulična rasvjeta 1.istarske brigade.ne radi Tjedan dana čekamo

Odgovor

Popravljeno