Riješeno Ulica Zagrebačka i cijeli Centener parkirana vozila na nogostupu

Prijava

Ulica Zagrebačka i cijeli Centener parkirana vozila na nogostupu , na zelenim površinama , svukuda . Ako se nema dovoljno parking mjesta za broj apartmana treba oduzeti kategorizaciju i ne dodjeljivati nove. Ovako ce nam se u spavaću sobu početi parkirati.

Ulica Zagrebačka i cijeli Centener parkirana vozila na nogostupu